• Dret laboral
    • La formació i actualització contínua és una constant per poder oferir sempre el millor servei als nostres clients garantint un assessorament integral en l'àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social. Des de Gonzalvo Alejandrino Abogados & Asesores Tributarios oferim solucions globals, personalitzades i altament eficaces. Analitzem les relacions laborals de l'empresa en conjunció amb les altres branques del Dret.

     Els nostres clients són representats en les seves negociacions laborals en els seus diferents vessants: modificació de les condicions de treball, expedients de regulació d'ocupació, suspensió temporal dels contractes de treball, assessorament a companyies culpables en procediments concursals, etc. Entre les àrees d'objecte de pràctica podem destacar:
      • Expedients de regulació d'ocupació.
      • Acomiadaments disciplinaris i objectius.
      • Alta direcció.
      • Negociació col·lectiva.
      • Contractació.
      • Modificació de les condicions de treball, trasllats.
      • Seguretat Social.
      • Prevenció de riscos laborals.
      • Actuacions davant la jurisdicció social en totes les seves instàncies.