• Dret civil 
    • Apostem per l'especialització en les diferents branques del dret civil per poder donar un assessorament de qualitat tant a empreses com a particulars. Des de Gonzalvo Alejandrino Abogados & Asesores Tributarios li oferim solucions davant de qualsevol problemàtica relacionada amb l'àmbit civil.
     • Dins d'aquesta àrea destaquem els següents serveis:
      • Dret de Família i Successions.
      • Propietat Horitzontal i arrendaments.
      • Responsabilitat Civil i accidents de trànsit.
    • Família i Successions

     • Gonzalvo Alexandrí Advocats & Assessors Tributaris és un despatx especialitzat en el camp del dret de família i successions. La realitat familiar obliga en determinats moments a regular de manera eficient les relacions entre els seus membres, o en cas de discrepància, la intervenció d'un advocat per a defensar els seus drets.

      Som conscients de la càrrega emocional que comporten aquests assumptes, per això seran tractats amb la comprensió i professionalitat que el tema requereix. L'assessorarem, entre altres, en les següents matèries:
      • Procediments de divorci, separació, dissolució d'unió estable de parella i nul·litat civil, de mutu acord o contenciosos.
      • Mesures prèvies (urgents), provisionals i definitives de divorci, separació i dissolució de parella.
      • Modificació de mesures.
      • Reclamació per incompliment d'obligacions familiars (impagament de pensió d'aliments, de visites, …).
      • Guarda i custòdia.
      • Regulació parelles de fet.
      • Incapacitacions.
      • Liquidació règim econòmic matrimonial.
      • Testaments.
      • Acceptació i repudiació d'herència.
      • Reclamació de legítimes i llegats.
      • Planificació civil i fiscal de la successió.
      • Donacions.
      • Successió empresa familiar.
    • Propiedad Horitzontal i arrendaments

     • Gonzalvo Alejandrino Abogados & Asesores Tributarios assessora a particulars, comunitats de propietaris i a empreses en tots els aspectes relacionats amb la propietat horitzontal i els arrendaments.

      Assessorem Administradors de Finques i a empreses gestores de patrimoni atenent a les necessitats concretes del client, per procedir amb la solució requerida pel cas concret. El nostre despatx, a més a a més de ser multidisciplinari, incorpora una Administració de Finques integrada per una àmplia cartera de clients tant en Propietat Vertical com en Propietat Horitzontal.

      Podrà trobar tota la informació sobre aquest tema en aquest apartat. Amb nosaltres trobarà un professional que l'assessorarà, entre altres, en les següents matèries:
      • ​Negociació i elaboració del Contracte d'arrendament.
      • Assessorament i execució de l'Increment de Lloguer.
      • Rescissió del contracte d'arrendament.
      • Reclamació per impagament de rendes.
      • Reclamació enfront de l'inquilí els danys causats a l'immoble.
      • Tramitació de desnonaments per impagament de renda, per precari o terminació de contracte.
      • Defensa de l'arrendatari (inquilí).
      • Constitució i assessorament a Comunitats de Propietaris.
      • Reclamació extrajudicial negociada.
      • Intervenció Lletrada en tota mena de Procediments en matèria de propietat Horitzontal.
      • Elaboració i modificació d'estatuts; anotacions en el Registre de la Propietat.
    • Reponsabilitat Civil i Tràfic

     • Gonzalvo Alejandrino Abogados & Asesores Tributarios obtindrà un assessorament especialitzat en l'àmbit de la responsabilitat civil: àmbit privat i públic (responsabilitat patrimonial).

      El nostre servei engloba l'assessorament i tramitació judicial així com la negociació extrajudicial d'indemnitzacions pels danys i perjudicis ocasionats. El principal objectiu de la nostra firma és d'oferir, després d'un exhaustiu estudi de cada cas, les màximes garanties possibles d'èxit en la defensa dels nostres clients, abans d'iniciar qualsevol tipus de tramitació.

      ​Podem assessorar-vos en matèria de responsabilitat civil i accidents de trànsit, entre altres, i en les següents qüestions:
      • Responsabilitat contractual i extracontractual.
      • Responsabilitat civil professional.
      • Responsabilitat mèdica civil. Negligències mèdiques.
      • Responsabilitat del fabricant de productes defectuosos.
      • Enriquiment injust i cobrament de l'indegut.
      • Reclamacions d'indemnitzacions en accidents de trànsit (conductors, ocupants, vianants, viatgers). Procediment civil i procediment penal.
      • Defensa en alcoholèmies.
      • Dret d'assegurances.