• Assessoria i Gestoria mercantil
    • La nostra assessoria i gestoria té una clara vocació de servei d'empresa, en la qual li oferim un servei amb clar valor afegit i coneixem la connexió entre la realitat empresarial i la normativa legal vigent. Els nostres experts l'ajudaran a resoldre totes les qüestions que se li plantegin, ja sigui en l'ordre societari, contractual, o en qualsevol altre, amb el ferm objectiu d'harmonitzar la seva gestió empresarial amb l'ordenament vigent. Amb els nostres serveis professionals podrà cobrir pràcticament totes les parcel·les de la vida jurídica de les empreses i del tràfic mercantil: 
      • Constitució de qualsevol mena de societat i preparació d'acords societaris de tota índole.
      • Elaboració d'estatuts socials i reglaments de Juntes Generals i de Consells d'Administració.
      • Gestió legal del funcionament ordinari de les societats mercantils.
      • Modificacions estatutàries.
      • Augment i reducció de capital.
      • Separació i exclusió de socis.
      • Compravenda accionis i participacions.
      • Impugnació Acords Socials, Defensa interessis minoria societària. Defensa interessis Junta d'Accionistes.
      • Responsabilitat de l'Administrador Societari.
      • Modificacions estructurals: transformació, fusió, escissió, cessió global de l'actiu i del passiu.
      • Dissolució i liquidació de societats.
      • Contractació mercantil.
      • Reclamació i recobrament de deutes. Procediments monitoris i canviaris.
      • Concurs de Creditors.
      • Propietat Industrial i Intel·lectual.
      • Empresa familiar.
       • necessites que t'assessorem?
       • T'assessorem pràcticament en totes les parcel·les de la vida jurídica de les empreses. Analitzem el teu tràfic mercantil. Amb els nostres serveis, obtindràs la tranquil·litat que necessites, ja que comptaràs amb un assessor personalitzat, altament qualificat en la gestió empresarial.
        · Coneixem el teu problema i podem ajudar-te a solucionar-ho.