• Assessoria i Gestoria laboral
    • El nostre avantatge competitiu és ser un equip multidisciplinari, en el qual analitzem les relacions laborals de la seva empresa no només des d'un angle de gestió laboral, sinó des d'una visió integral de manera directa i personalitzada. La nostra àmplia experiència i vasta formació acadèmica, juntament amb el continu reciclatge en la matèria ens permeten aportar les solucions que requereixen els nostres clients.

     El treball i assessorament del nostre despatx, no es basa exclusivament en la gestió del dia a dia, com la confecció de nòmines o la tramitació d'altes i baixes de treballadors, sinó que comença molt abans, posant en situació a l'empresari sobre les conseqüències legals derivades de qualsevol actuació en l'àmbit laboral. Contractant els nostres serveis d'assessoria i gestoria a Barcelona, obtindrà un assessorament laboral permanent que li garantirà una resposta ràpida i segura. Gestionarem tots els tràmits entre els treballadors de la seva empresa i l'Administració perquè sempre estigui al dia de les obligacions que ha de complir. Les principals àrees de pràctica són:
      • Assessorament en modalitats de contractació més beneficioses per a l'empresa.
      • Tramitació de subvencions i ajudes a la contractació.
      • Altes i baixes de treballadors.
      • Confecció de contractes laborals, amb inclusió de clàusules específiques per a les necessitats de l'empresa.
      • Contractes d'alta direcció.
      • Confecció de nòmines.
      • Elaboració i enviament d'Assegurances Socials.
      • Negociació de convenis col·lectius i pactes d'empresa.
      • Assessorament en les sancions disciplinàries als treballadors i redacció de les comunicacions.
      • Acomiadaments disciplinaris i objectius: assessorament i tramitació. Procediments davant la jurisdicció social.
      • Assistència en les actuacions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
      • Representació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).
      • Assistència lletrada davant Jutjats i Tribunals de l'ordre social.
      • Accidents de treball.
      • Prevenció de riscos laborals.