• Assesoria financera
    • Les decisions de caràcter estratègic i operatiu han d'analitzar-se des d'una perspectiva financera per conèixer quin és l'impacte econòmic sobre el negoci. Aquestes decisions necessiten una anàlisi profunda de les seves implicacions en tots els àmbits: estructura econòmica, resultats, nivell d'endeutament òptim, variació de la liquiditat, etc.

     La nostra àmplia experiència en àmbit de la Banca Empreses ens permet oferir-li un servei de negociació amb les entitats financeres totalment adaptat a les seves necessitats. Aquests són alguns dels serveis d'assessoria que podem oferir a la seva empresa:
      • Diagnòstic de situació financera.
      • Pressupost econòmic anual.
      • Elaboració de plans de viabilitat.
      • Estudi i elaboració de projectes d'inversió i el seu finançament.
      • Optimització del cost del deute.
      • Pla de reestructuració financera.
      • Elaboració del dossier per a negociació de deute bancari.
      • Negociació amb entitats bancàries.
      • Recerca d'inversors i capital de risc.
      • Plans de millora del compte de resultats.
      • Preparació d'informes econòmic-financers periòdics de seguiment del negoci.
      • Disseny de les polítiques financeres i de tresoreria de l'empresa.
      • Inversions financeres a curt i llarg termini.
       • necessita ajuda?
       • Amb els nostres serveis obtindràs un servei personalitzat que t'ajudarà a solucionar els teus problemes. Tenim una àmplia experiència en l'àmbit de la Banca Empreses que t'ajudarà.