• Assessoria i Gestoria comptable
    • El nostre despatx compta amb un departament comptable que l'assessorarà i ajudarà a realitzar i analitzar la comptabilitat financera i de costos de la seva empresa. Estarà informat, en tot moment, de la situació de la seva societat, tant en el seu aspecte econòmic-quantitatiu com en el seu aspecte econòmic-financer. Això li possibilitarà conèixer, dia a dia, la marxa de les operacions, la situació dels negocis i el rendiment d'aquests. A continuació, es detallen els serveis que oferim en la nostra assessoria - gestoria:
       • Assessorament permanent en matèria comptable.
       • Registre de factures rebudes, emeses, nòmines i assegurances socials. 
       • Registre de movimients de bancs i béns d'inversió.
       • Confección de la contabilidad y cierres periódicos.
       • Realización de informes periódicos sobre la evolución contable y financiera de la empresa.
       • Supervisión y Revisión de cierres periódicos.
       • Análisis de costes.
       • Elaboración y Legalización de libros oficiales de contabilidad.
       • Confección y presentación de las cuentas anuales.
       • Auditoría interna.

       • NecessitA ajuda en comptabilitat?
       • L'assessorem en comptabilitat financera.
        Analitzem la teva activitat empresarial i/o econòmica particular. Amb els nostres serveis obtindrà la tranquil·litat que necessita, ja que comptarà amb un assessor personalitzat, altament qualificat en la matèria.